2 მარტს ფრანგული ბრენდის “ლოქსიტანის” პირველი ოფიციალური წვეულება გაიმართა

  ღო­ნის­ძი­ე­ბა გა­ზა­ფხულს სიმ­ბო­ლუ­რად და­უ­კავ­შირ­და. როცა ბუ­ნე­ბა გა­მოღ­ვი­ძე­ბას და აყ­ვა­ვე­ბას იწყებს, ჩვენ თა­ვი­დან ვრწმუნ­დე­ბით, რომ სი­ლა­მა­ზე უკ­ვდა­ვია და ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ჩვენს გარ­შე­მო ხდე­ბა, ძა­ლი­ან ლა­მა­ზია.

  ფრან­გულ­მა ბრენდმა სა­დღე­სას­წა­უ­ლო ვახ­შამ­ზე ბრენ­დის კონ­ცეფ­ცი­ას­თან ერ­თად, ლო­ქ­სი­ტა­ნის ერთ-ერთი ბესთსე­ლე­რი ხაზი, უკ­ვდა­ვას პრე­მი­უმ პრო­დუქ­ცია წა­რად­გი­ნა. სა­ქარ­თვე­ლოს „ლო­ქ­სი­ტა­ნის“ რე­გი­ო­ნუ­ლი მე­ნე­ჯე­რი გო­შია პინ­ტრან­დი და მარ­კე­ტინ­გის გლო­ბა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი კო­რენ­ტი­ნე ბა­რა­სი ეს­ტუმრნენ. „მა­რა­დი­უ­ლი სი­ლა­მა­ზე“ იყო სა­ღა­მოს თე­მაა. დახ­ვე­წი­ლი, ელე­გან­ტუ­რი და სურ­ნე­ლო­ვა­ნი “ლო­ქ­სი­ტა­ნის” მთა­ვა­რი კონ­ცეფ­ცი­აც სი­ლა­მა­ზე­ზე ზრუნ­ვა და ახალ­გაზ­რდო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბაა. უკ­ვდა­ვა საფ­რან­გეთ­ში მა­რა­დი­უ­ლი სი­ლა­მა­ზი­სა და ახალ­გაზ­რდო­ბის სიმ­ბო­ლოდ ით­ვლე­ბა. „ლო­ქ­სი­ტან­მა“, პირ­ველ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნა Immortelle-ს, უკ­ვდა­ვე­ბის ყვა­ვი­ლის გა­მორ­ჩე­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი და მის­გან შექ­მნა პრე­მი­უმ ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ცია. „ლო­ქ­სი­ტან­მა“ ამ ხა­ზით ჰო­ლი­ვუ­დის არა­ერ­თი ვარ­სკვლა­ვის ყუ­რა­დღე­ბა მი­ი­პყრო და მათ ყო­ველ­დღი­ურ რუ­ტი­ნა­ში გა­მორ­ჩე­უ­ლი ად­გი­ლი და­ი­კა­ვა.

  “მო­ხა­რუ­ლე­ბი ვართ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში რი­გი­თი მე­ო­რე ბუ­ტი­კი გა­იხ­სნა. სითი მოლ­ში გან­თავ­სე­ბუ­ლი ბუ­ტი­კი არის პირ­ვე­ლი გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი ახა­ლი კონ­ცეფ­ცი­ის მა­ღა­ზია მთელ კავ­კა­სი­ის რე­გი­ონ­ში და ერთ-ერთი მთელს მსოფ­ლი­ო­ში. სივ­რცი­თი თვალ­საზ­რი­სი­თაც, ლო­ქ­სი­ტა­ნის სითი მო­ლის მა­ღა­ზია სი­დი­დით მსოფ­ლი­ო­ში წარ­მოდ­გე­ნილ 3000 ბუ­ტიკს შო­რის მე­ო­რე ად­გილ­ზეა. ძა­ლი­ან მოგ­ვწონს სა­ქარ­თვე­ლოს სტა­ფის მიდ­გო­მა ბრენ­დის მი­მართ. ისი­ნი ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოდ ავი­თა­რე­ბენ „ლო­ქ­სი­ტანს“ ქვე­ყა­ნა­ში. მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­უ­ხა­დო ყვე­ლა ინფლუ­ენ­სერს, ვინც ჩარ­თუ­ლია ჩვე­ნი ბრენ­დის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის წვლი­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს წარ­მა­ტე­ბა, რაც ჩვენ ძა­ლი­ან გვე­ა­მა­ყე­ბა” – ამ­ბობს „ლო­ქ­სი­ტა­ნის“ მარ­კე­ტინ­გის გლო­ბა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი კო­რენ­ტი­ნე ბა­რა­სი.

  სა­ქარ­თვე­ლო გა­მორ­ჩე­უ­ლი ქვე­ყა­ნა გახ­და ბრენ­დის­თვის და გა­მო­ირ­ჩე­ვა სწო­რედ თა­ვი­სი კრე­ა­ტი­ვით და ხედ­ვით, რომ­ლის დამ­სა­ხუ­რე­ბით, ამ მოკ­ლე დრო­ში ძა­ლი­ან ბევ­რჯერ გახ­და სა­მა­გა­ლი­თო სხვე­ბის­თვის, სხვა ქვეყ­ნე­ბის­თვის. სწო­რად ამი­ტომ, გა­დავ­წყვი­ტეთ გან­ვა­ვი­თა­როთ სა­ქარ­თვე­ლოს ბრენ­დე­ბის პორ­ტფო­ლიო და გარ­და ლო­ქ­სი­ტა­ნი­სა, უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბას სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა გა­იც­ნოს კი­დევ არა­ერ­თი მსოფ­ლიო გა­მორ­ჩე­უ­ლი ბრენ­დი სი­ლა­მა­ზის ინ­დუსტრი­ა­ში.. – გა­ნა­ცხა­და „ლო­ქ­სი­ტა­ნის“ რე­გი­ო­ნულ მე­ნე­ჯერ­მა გო­შია პინ­ტრან­დიმ.

  სა­დღე­სას­წა­უ­ლო ვახ­შამს ცნო­ბა­დი სა­ხე­ე­ბი, აზ­რის ლი­დე­რე­ბი და მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და­ეს­წრნენ. ბრენ­დის წარ­სად­გე­ნად გა­მორ­ჩე­უ­ლი ფრან­გუ­ლი გა­რე­მო შე­იქ­მნა და სტუმ­რე­ბი „ლო­ქ­სი­ტა­ნის“ სამ­შობ­ლო­ში, პრო­ვან­სში, ლა­ვან­დე­ბის მდე­ლო­ებ­სა და უკ­ვდა­ვას ყვა­ვი­ლე­ბით მორ­თულ ჯა­დოს­ნურ სამ­ყა­რო­ში იმოგ­ზა­უ­რეს.

  სა­ღა­მოს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მუ­სი­კა­ლუ­რი და თე­ატ­რა­ლუ­რი ნომ­რე­ბიც ახ­ლდა. სი­ლა­მა­ზე რომ მა­რა­დი­უ­ლია, სამი თა­ო­ბის ვარ­სკვლა­ვის სცე­ნა­ზე ერ­თად გა­მო­ჩე­ნაც ცხად­ყო. ნა­ტა­ლია ქუ­თა­თე­ლა­ძე, ეკა მა­მა­ლა­ძე და ლე­გენ­და, ნანი ბრეგ­ვა­ძე სპე­ცი­ა­ლუ­რად „ლო­ქ­სი­ტა­ნის“ სტუმ­რე­ბის­თვის იმ­ღე­რეს. მათ აკომ­პა­ნე­მენ­ტებს კი პი­ა­ნის­ტე­ბი და­ვით ალა­დაშ­ვი­ლი და ნინო გუ­ლი­აშ­ვი­ლი უწევ­დნენ. მი­ღე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ა­ლი მე­ვი­ო­ლი­ნე და მო­ცეკ­ვა­ვე ბა­ლე­რი­ნებ­მა – ვარ­დი, ლა­ვან­და, ვერ­ბე­ნა, შიი და მისი აღ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბა უკ­ვდა­ვამ გა­ა­ფორ­მეს, რო­მე­ლიც სა­ღა­მოს მთა­ვა­რი ვარ­სკვლა­ვი იყო. გა­ზა­ფხუ­ლის შე­მოს­ვლა „ლო­ქ­სი­ტა­ნის“ ბუ­ტი­კებ­შიც აღი­ნიშ­ნე­ბა. მარ­ტი სი­ლა­მა­ზის თვეა და სწო­რედ ამი­ტომ, 10 მარ­ტის ჩათ­ვლით, „ლო­ქ­სი­ტა­ნის“ ორი­ვე მა­ღა­ზი­ა­ში, ჭავ­ჭა­ვა­ძის 40 ნო­მერ­ში და სითი მოლ­ში, მომ­ხმა­რე­ბელს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი ელო­დე­ბათ, რო­გორც ქა­ლის­თვის, ასე­ვე მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის.

  L’Occitane en Provence არის ფრან­გუ­ლი სუ­ნა­მო­ე­ბის, სხე­უ­ლის და სა­ხის მოვ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მწარ­მო­ე­ბე­ლი კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც შე­იქ­მნა ოლი­ვიე ბა­უ­სა­ნის მიერ 1976 წელს. ბრენ­დის პრო­დუქ­ცია ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­ში პირ­და­პირ პრო­ვან­სი­და­ნაა, გა­მორ­ჩე­უ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბი­საა და მხო­ლოდ 100%-მდე ნა­ტუ­რა­ლურ ინ­გრე­დი­ენ­ტებს შე­ი­ცავს.

  ლო­ქ­სი­ტა­ნის ბესთსე­ლე­რი პრო­დუქ­ტე­ბია მთელ მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი და მო­თხოვ­ნა­დი ნუ­შის, ში­ი­სა და უკ­ვდა­ვას ხა­ზე­ბია.

  დატოვეთ კომენტარი

  დაწერეთ კომენტარი!
  გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი