„ვირუპროტექტის“ 2 შესხურება ხალხმრავალ გარემოში შესვლამდე ვირუსებისა და პრევენციისთვის ძალიან ეფექტურია

  ყველ­გან, ხალ­ხმრა­ვალ ად­გი­ლებ­ში, გა­ცი­ე­ბი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის ჯი­ბე­ში, პირ­ბა­დეს­თან ერ­თად, უნდა გვქონ­დეს „ვირუპ­რო­ტექ­ტიmens nike air max air jordan 4 retro military black air jordan 4 retro military black max white shoes nike air jordan 1 mid se max white shoes mens nike air max nike air jordan mid jordan 5 nike air jordan 1 mid se nike air max 270 men’s cheapest jordan 4s nike air jordan 14 nike air max 270 men’s nike air max 90 “, რო­გორც თავ­დაც­ვის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი სა­შუ­ა­ლე­ბა.

  ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის სე­ზონ­ზე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ვი­ცო­დეთ, რო­გორ და­ვიც­ვათ თავი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის­გან, რათა ახალ წელს ჩვენ და ჩვე­ნი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი შევ­ხვდეთ ჯან­მრთე­ლე­ბი. ამ თე­მა­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი, გას­ტრო­ენ­რე­ტო­ლო­გი, ქ-ნი მაია ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლი:דלתא הלבשה תחתונה שירות לקוחות דלתא הלבשה תחתונה שירות לקוחות krásne ľahko oteplené dámske kozačky דלתא הלבשה תחתונה שירות לקוחות exploradesign.com krásne ľahko oteplené dámske kozačky gorlitca.com stojalo za perilo vileda stojalo za perilo vileda fermelamarquise.com emergencyplumbingpasadena.com איירפודס 2 krásne ľahko oteplené dámske kozačky fermelamarquise.com buckeyeboerboels.com 

  – შე­მოდ­გო­მის ბოლო დე­კა­და-გა­ზა­ფხუ­ლის და­სა­წყი­სამ­დე -ით­ვლე­ბა ვირუ­სე­ბის პე­რი­ო­დად. ამ დროს, რო­გორც წესი, რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის მა­ღა­ლია. წინა 3 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში კო­ვიდ­პან­დე­მი­ის გამო სხვა ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი პრაქ­ტი­კუ­ლად უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფი­ლი იყო და მხო­ლოდ ეპი­ზო­დუ­რად გვხდე­ბო­და. დღე­ი­სათ­ვის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სუ­რა­თი გვაქვს და,შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ სხვა­დას­ხვა ვირუ­სი აქ­ტი­უ­რად გვი­ტევს.სე­ზო­ნუ­რი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის აქ­ტი­ვა­ცია და­ი­წყო რეს­პი­რა­ტო­რულ-სინ­ცი­ტი­ა­ლუ­რი ვირუ­სე­ბით, შემ­დეგ და­ე­მა­ტა ადა­მი­ა­ნის სხვა კო­რო­ნა­ვირუ­სე­ბი, რი­ნო­ვირუ­სე­ბი და,დღე­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ყვე­ლა­ზე მე­ტად სჭარ­ბობს გრი­პის ვირუ­სე­ბი. მხო­ლოდ ნო­ემ­ბრის თვე­ში რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლია გრი­პის 35225 შემ­თხვე­ვა,რო­მელ­თა შო­რი­საც ჩვენ­თვის კარ­გად ნაც­ნო­ბი – გრი­პის A ტი­პის ვირუ­სი სჭარ­ბობს.ის სე­რი­ო­ზუ­ლი გარ­თუ­ლე­ბე­ბი­თა და არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო შე­დე­გით გა­მო­ირ­ჩე­ვა,თუმ­ცა გა­ცი­ლე­ბით მა­ღა­ლია ზო­გა­დად გა­ცი­ე­ბი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი.

  – რა პრო­ცე­სებ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბა და რო­გორ შე­იჭ­რე­ბა ვირუ­სი ორ­გა­ნიზ­მში?

  – ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის მთა­ვა­რი წყა­რო ადა­მი­ა­ნია, ანუ ადა­მი­ა­ნი თა­ვად ქმნის სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის მა­ღალ რისკს. ვირუ­სი ძა­ლი­ან სწრა­ფად და ად­ვი­ლად ვრცელ­დე­ბა და­ხუ­რულ სივ­რცე­ებ­ში, ხალ­ხმრა­ვალ ად­გი­ლებ­ში კი ჰა­ერ­წვე­თო­ვა­ნი გზით გა­და­დის.რო­დე­საც ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ხვდე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლას, იგი ცე­მი­ნე­ბი­სას ან ხვე­ლის დროს გა­რე­მო­ში „გა­მო­აფ­რქვევს“ ვირუ­სებს, რომ­ლე­ბიც ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის ინ­ფი­ცი­რე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა.ნე­ბის­მი­ე­რი ინ­ფექ­ცი­უ­რი პრო­ცე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის არ­სე­ბობს სამი ფაქ­ტო­რი: პირ­ვე­ლი, თა­ვად პა­თო­გე­ნი ანუ ვირუ­სი, რო­მე­ლიც აზი­ა­ნებს ორ­გა­ნიზმს, მე­ო­რე – მიმ­ღე­ბი ანუ ადა­მი­ა­ნი და მე­სა­მე -მათი ანუ ვირუ­სი­სა და ადა­მი­ა­ნის ურ­თი­ერ­თკავ­ში­რი – შეჭ­რის გზა. იმი­სათ­ვის, რომ ვირუს­მა ინ­ფექ­ცია გა­მო­იწ­ვი­ოს, ის უნდა მოხ­ვდეს ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მში. რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ვირუ­სი ორ­გა­ნიზ­მში იჭ­რე­ბა ცხვი­რის,პი­რის ღრუ­სა და მათი ლორ­წო­ვა­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბით.მას შემ­დეგ, რაც ვირუ­სი ჩვენს ზედა სა­სუნ­თქ გზებ­ში შე­იჭ­რე­ბა, ის აზი­ა­ნებს ლორ­წო­ვანს, იჭ­რე­ბა უჯრედ­ში და იწყე­ბა პრო­ცე­სი, რო­მელ­საც „ვი­რე­მი­ას“ ანუ ვირუ­სის გამ­რავ­ლე­ბას ვუ­წო­დებთ, სწო­რედ ამ დროს დგე­ბა და­ა­ვა­დე­ბა – ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცია. და­ინ­ფი­ცი­რე­ბი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 2-3 დღე­ში ვლინ­დე­ბა სიმპტო­მე­ბი: ყე­ლის ტკი­ვი­ლი,ცე­მი­ნე­ბა,სურ­დო,ცხე­ლე­ბა და სხვა. და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ინ­ფექ­ცი­ის წყა­როა სიმპტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნამ­დე 1 დღით ადრე. შე­სა­ბა­მი­სად, რად­გან რთუ­ლია იმის გარ­კვე­ვა, ჩვენ ირ­გვლივ ვის აქვს უკვე ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცია, პრე­ვენ­ცია და დაც­ვა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია.

  – ქ-ნო მაია, რა ზო­მებს უნდა მივ­მარ­თოთ, რომ თა­ვი­დან ავი­რი­დოთ გა­ცი­ე­ბა, გრი­პი და სხვა რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი?

  – ადა­მი­ა­ნებს თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის გამო მუდ­მი­ვად გვი­წევს ერ­თმა­ნეთ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია და კონ­ტაქ­ტი, მით უფრო ახლა, წი­ნა­სა­ა­ხალ­წლო პე­რი­ოდ­ში, მო­სახ­ლე­ო­ბის დიდი ნა­წი­ლი სარ­გებ­ლობს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით, სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრე­ბით, სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბით. შე­სა­ბა­მი­სად, პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ზო­მე­ბის მი­ღე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია. გრი­პთან მი­მარ­თე­ბით პირ­ვე­ლი და ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი აც­რაა, რაც მო­სახ­ლე­ო­ბამ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს. ასე­ვე ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის და­ხუ­რულ სივ­რცე­ებ­ში ნიღ­ბის ტა­რე­ბა ისევ აქ­ტუ­ა­ლუ­რია.რა თქმა უნდა,მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ნი­ტა­რულ-ჰი­გი­ე­ნუ­რი ნორ­მე­ბის დაც­ვა. გა­ცი­ე­ბი­სა და სხვა რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კი­სა და მარ­თვის მხრივ, მინ­და, აღ­ვნიშ­ნო სი­ახ­ლე, რო­მე­ლიც დღეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მოჩ­ნდა – ორა­ლუ­რი სპრეი „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ სა­ხელ­წო­დე­ბით. მას საკ­მა­ოდ ამ­ბი­ცი­უ­რი გა­ნა­ცხა­დი აქვს – მოქ­მე­დებს 5 ტი­პის ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბულ და პრობ­ლე­მურ ვირუს­ზე: გრი­პის ვირუ­სებ­ზე, რი­ნო­ვირუ­სებ­ზე, ადე­ნო­ვირუ­სებ­ზე, რეს­პი­რა­ტო­რულ-სინ­ცი­ტი­ა­ლურ ვირუ­სებ­სა და ადა­მი­ა­ნის კო­რო­ნა­ვირუ­სებ­ზე.

  – ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა, ქ-ნო მაია, უფრო დე­ტა­ლუ­რად რომ მოგ­ვიყ­ვეთ? რო­გორ მოქ­მე­დებს „ვირუს­პორ­ტექ­ტი“ და რო­გო­რია მისი ეფე­ტუ­რო­ბა?

  – „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ შე­სა­ხებ წლე­ბის წინ სა­მე­დი­ცი­ნო კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი­დან შე­ვი­ტყვე, თუმ­ცა მა­შინ ჩვენ­თან ის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი არ იყო. შე­მიძ­ლია, გი­თხრათ, რომ “ვირუპ­რო­ტექ­ტი“ დრო­ში გა­მოც­დი­ლი, მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი და აღი­ა­რე­ბუ­ლი ბრენ­დია, რო­მელ­საც სან­დო, ევ­რო­პუ­ლი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნია „Enzymatica”აწარ­მო­ებს. მრა­ვა­ლი სხვა­დას­ხვა დი­ზა­ი­ნის კლი­ნი­კო­ლა­ბო­რა­ტო­რუ­ლი კვლე­ვა მოწ­მობს გა­ცი­ე­ბი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ა­სა და მარ­თვა­ში „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ ეფექ­ტი­ა­ნო­ბა­სა და უსაფრ­თხო­ე­ბას. ამი­ტომ მე მი­მაჩ­ნია,რომ ის საკ­მა­ოდ სა­ი­მე­დო და ეფექ­ტუ­რია. „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ შე­მად­გენ­ლო­ბა ძა­ლი­ან ორი­გი­ნა­ლუ­რია, შე­ი­ცავს გლი­ცე­რი­ნის და ტრიფ­სი­ნის კომ­ბი­ნა­ცი­ას, რაც აძ­ლევს მას სა­შუ­ა­ლე­ბას,მე­ქა­ნი­კუ­რად და­იც­ვას სა­სუნ­თქი გზე­ბის ლორ­წო­ვა­ნი და­ზი­ა­ნე­ბი­სა­გან. „ვირუპ­რო­ტექ­ტი“ მოქ­მე­დებს ად­გი­ლობ­რი­ვად,კერ­ძოდ,ცხვი­რი­სა და პი­რის ღრუ­ში ქმნის ბა­რი­ერს ორ­გა­ნიზ­მში შეჭ­რი­ლი ვირუ­სის წი­ნა­აღ­მდეგ. შე­სა­ბა­მი­სად, გვი­ცავს ვირუ­სის­გან, ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა მას და ხელს უშ­ლის შეჭ­რი­ლი ვირუ­სის გამ­რავ­ლე­ბას – ანუ ვი­რე­მი­ას, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე,მას ახა­სი­ა­თებს რო­გორც საპრო­ფი­ლაქ­ტი­კო, ასე­ვე სამ­კურ­ნა­ლო თვი­სე­ბა.

  – ქ-ნო მაია, ანუ შეგ­ვიძ­ლია, „ვირუპ­რო­ტექ­ტი“ გა­მო­ვი­ყე­ნოთ მა­შინ, როცა გვინ­და ვირუ­სე­ბი­სა­გან დაც­ვა და მა­ში­ნაც, როცა ავად ვართ? უფრო დე­ტა­ლუ­რად რომ მოგ­ვიყ­ვეთ, რო­დის და ვის­თვის არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ გა­მო­ყე­ნე­ბა?

  – ქ-ნი მაია: დიახ, რო­დე­საც გა­ცი­ე­ბის, გრი­პი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი­სა­გან პრე­ვენ­ცი­ა­ზე ვსა­უბ­რობთ, მით უფრო იმ პი­რებს, რო­მელ­თაც გარ­თუ­ლე­ბე­ბის რისკს აქვთ: ბავ­შვებს, ხან­დაზ­მუ­ლებს, ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებს, ვფიქ­რობ,რომ მათ აუ­ცი­ლებ­ლად, ყველ­გან,სა­დაც ხალ­ხმრა­ვა­ლი ად­გი­ლე­ბია, ჯი­ბე­ში, პირ­ბა­დეს­თან ერ­თად უნდა ჰქონ­დეთ „ვირუ­პორ­ტექ­ტი“, რო­მე­ლიც 4 წლი­დან შეგ­ვიძ­ლია გა­მო­ვი­ყე­ნოთ, რო­გორც თავ­დაც­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა და როცა მოხ­ვდე­ბი­ან და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში, შეს­ვლამ­დე და გა­მოს­ვლი­სას 2- ჯერ შე­იშ­ხუ­რონ „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“,რაც პრე­ვენ­ცი­ის ძა­ლი­ან სა­ი­მე­დო გზაა.

  თუმ­ცა აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ არა მხო­ლოდ პრე­ვენ­ცი­ის­თვის არის ეფექ­ტუ­რი „ვირუპ­რო­ტექ­ტი“,ჩემი დაკ­ვირ­ვე­ბი­თაც და კვლე­ვებ­ზე დაყ­რდნო­ბი­თაც შე­მიძ­ლია, თა­მა­მად ვთქვა, რომ გა­ცი­ე­ბი­სა და სხვა რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის სიმპტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის­თა­ნა­ვე ორა­ლუ­რი სპრე­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით ავად­მყო­ფი 2- ჯერ უფრო მალე გა­მო­ჯან­მრთელ­დე­ბა,ვიდ­რე ჩვე­უ­ლებ­რივ,რაც გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ უნა­რით, 90%-ით შე­ა­ფერ­ხოს ვი­რე­მი­ის პრო­ცე­სი. ამას­თა­ნა­ვე, გა­მო­ყე­ნე­ბის­თა­ნა­ვე ხსნის შე­მა­წუ­ხე­ბელ ჩი­ვი­ლებს:ყე­ლის ტკი­ვილს, შე­შუ­პე­ბას, სურ­დო­სა და სხვა სიმპტო­მებს, ამ­ცი­რებს ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ის მოვ­ლე­ნებს, რაც სა­ერ­თო ჯამ­ში აუმ­ჯო­ბე­სებს პა­ცი­ენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბა­სა და ცხოვ­რე­ბის ხა­რისხს.

  არ­სე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო და პრაქ­ტკუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, დიდი მო­ლო­დი­ნე­ბი მაქვს „ვირუპ­რო­ტექტთან“ და­კავ­ში­რე­ბით. ვფიქ­რობ, თუ ჯან­დაც­ვის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მწვა­ვე ვირუ­სუ­ლი რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მარ­თვის რუ­ტი­ნა­ში აქ­ტი­უ­რად გა­მო­ი­ყე­ნებს „ვირუპ­რო­ტექტს“, მისი დახ­მა­რე­ბით შევ­ძლებთ, ქვე­ყა­ნა­ში ეპიდ­ვი­თა­რე­ბი­სა და ჯან­დაც­ვა­ზე რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ავა­დო­ბის ტვირ­თის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბას.

  დატოვეთ კომენტარი

  დაწერეთ კომენტარი!
  გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი